voorwaarden voor het bekomen van deze vier kunststeden trofee :

 1. Op elk in deze folder vermelde tochten kan ieder deelnemer één punt verdienen voor de club of groep die op de inschrijvingskaart vermeld is.
 2. Alle clubs en groepen kunnen meedingen naar één van de eindprijzen.
 3. De door de leden van een club verdiende punten worden per tocht genoteerd.
 4. Om als club recht te hebben op een eindprijs, moet die club op drie van de vier tochten vertegenwoordigd zijn met ten minste tien verschillende deelnemers.
 5. Prijzen worden uitgereikt aan de organiserende clubs en de clubs die zich binnen de eerste 15 van de eindstand gerangschikt hebben en tevens voldaan hebben aan vorig punt 4.
 6. Wie deelgenomen heeft aan ten minste drie van de vier tochten zal op Oudenaarde In Kerstsfeer of op Kortrijk Feeëriek een nuttig aandenken ontvangen bij inlevering van zijn in orde bevonden persoonlijke deelnemingskaart.
 7. Op "Gent bij Nacht" op zaterdag 14 december 2019 te Gent ontvangt u de deelnemingskaart samen met uw inschrijfkaart. Wie daar niet op post kan zijn, moet zijn kaart vragen aan de afstempelingsstand te Brugge op zaterdag 21 december 2019.
 8. Na elk van deze tochten wordt slechts één stempel gegeven per in orde bevonden controlekaart. Verloren kaarten worden niet vervangen.
 9. De uitreiking van de prijzen aan clubs (art.5) zal plaats hebben op zondag 17 maart 2019 ter gelegenheid van de Floratochten te Gentbrugge ingericht door Florastappers Gent vzw. De betrokkenen worden tijdig en persoonlijk uitgenodigd.
 10. De uitgereikte prijzen blijven eigendom van de winnaars.
 11. Alle beslissingen omtrent dit initiatief worden genomen door een comité, samengesteld uit twee stemgerechtigde afgevaardigden van elk van de vier samenwerkende clubs.
4 kunststeden